Bước 5: Kéo doanh thu LIỀU ĂN NHIỀU

Như tiêu đề gọi là LIỀU ĂN NHIỀU. Mình sẽ đem lại doanh thu cho bạn vào Google Adsense. Với vốn dĩ mỗi người 1 việc và việc đem lại doanh thu GA là quan trọng nhất để bạn có được thu nhập.

Điều kiện để hợp tác với phương châm trên nếu bạn có máu liều và muốn kiếm nhiều tiền GA 😀

  1. Vốn ban đầu (chỉ đóng 1 lần)
  2. Chi phí để kéo (quảng cáo) tầm 1tr5 / website
  3. Tỷ lệ ăn chia: 50:50 
  4. Thông tin và thanh toán GA do bạn nắm giữ. Khi được thanh toán sẽ trừ chi phí ở mục 2 là ra lợi nhuận. Sau đó chia 50:50

Tổng hợp các bước bạn tham khảo

Bước 1: Đăng ký tài khoản VPS Vultr

Bước 2: Cách tạo VPS và trỏ về domain

Bước 3: Khởi tạo WordPress

Bước 4: Theme WordPress và Mua tài khoản Google Adsense

Bước 5: Kéo doanh thu LIỀU ĂN NHIỀU

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Login/Register access is temporary disabled